Recenzia: Eventide TimeFactor

Moderátor: Moderators

Recenzia: Eventide TimeFactor

Poslaťod @dam » Str Dec 31, 2008 18:44

Takže ubehol zhruba týždeň, odkedy som sa stal šastným majiteľom Eventide TimeFactoru. V nedeľu som bol u kamaráta a podrobili sme tento efekt dôkladnému testu, inak povedané „šecko sme postuáčali“ :D A tak som sa teda rozhodol napísa moju prvú recenziu, keďže v okolí je tento efekt neznámy a nikto iný sa na to nepodujal...

ÈO JE TO ZAÈ:
Americká firma Eventide je známa výrobou efektových procesorov špičkovej kvality, hlavne v rackových prevedeniach, ktorá sa začiatkom roka 2007 prišla na trh s radou pre „krabičkových“ gitaristov, v ktorých použili ich osvedčené efekty... Tak sa zrodila rada STOMPBOXov (podlahových efektov), a prvé dva kúsky dostali názvy TIMEFACTOR a MODFACTOR.
Obrázok
PREÈO KÚPI TIMEFACTOR (VÝHODY):
- DELAY a LOOPOVACIA STANICA v jednom balení (a aj CHORUS by sa našiel)
- 2 nezávislé, až 3 sekundové delaye s nepredstaviteľným množstvom nastavení
- vynikajúce možnosti loopera (dåžka sľučky pri zachovaní kvality zvuku 12 s, pre domáce použitie možnos prepnú až na 48 s )
- možnos používa stombox ako úplne jednoduchý delay bez nutnosti pozna funkcie všetkých potenciometrov
- špičková kvalita a pevné kovové prevedenie
- využitie nielen pre gitaristov (gitarové aj linkové vstupy a výstupy), práca so stereom
- analógový true bypass (v aktívnom režime možnos zvoli ďalšie 2 druhy bypassov)
- MIDI ovládanie a možnos pripojenia expression pedálu (šetrí kríže :D )
- 20 predvolených presetov + možnos ukladania svojich vlastných
- podsvietený displej informujúci o všetkom čo sa deje (presné nastavovanie hodnôt)
- veľmi dobrá ovládatelnos, vhodné pre LIVE použitie
- možnos prepojenia s PC pomocou USB portu (upgrade firmware zadarmo)
- skvelá zákaznícka podpora !!!
- a prečo nie? :wink:

PREÈO HO NEKÚPI? (NEVÝHODY):
- strach z množstva funkcii (:lol:)
- cena cca. 12.000,- (pre väčšinu tuzemských gitaristov vysoká)
- v režime Loopera sa nedá použi delay
- zatiaľ nemožnos odskúšania široko-daleko (zlá dostupnos)
- ak neplánujete využi potenciál tohto efektu aspoň z polovice

ÚVOD:
Ako som ja osobne dospel k tomuto efektu, si môžete pozrie v tejto téme> http://forum.muziker.sk/viewtopic.php?t=8090
Keďže mám tento efekt ešte len pár dní a obsahuje OBROVSKÉ množstvo funkcii, ďalej budem popisova funkcie Delayov všeobecne a podrobnejšie opíšem funkcie Loopera. Neskôr (prípadne na požiadanie) doplním ďalšie podrobnosti konkrétnych režimov...
Technické špecifikácie, fotky, a možnos virtuálneho otestovania je na oficiálnej stránke:
http://www.eventide.com/AudioDivision/Products/StompBoxes/TimeFactor.aspx

EFEKTY (REŽIMY)
Digital delay, Vintage delay. Tape Echo, Mod Delay, Ducked Delay, Band Delay, Filter Pong, MultiTap, Reverse, LOOPER

PRVÝ KONTAKT
Efekt došiel výborne zabalený (samotný efekt váži 900g, celý balík vážil cez 2,5 kg). Z prepravnej krabice som vybral originál krabicu, v ktorej bol efekt vynikajúco uložený (nechcem písa len superlatívy, ale zásielkové služby sa s balíkmi vôbec nehrajú a pri ceste z USA sa takéto bezpečné uloženie len a len zíde...).
Otvoril som krabicu => Vybral som efekt => Obzrel som ho => Stav eufórie => Panika z množstva potenciometrov => Rýchlo-štúdium manuálu => Krátke odskúšanie funkčnosti => Séria podrobnejších skúmaní => Znova eufória :D
Efekt sa dodáva s jedným so 4 druhov adaptérov (mne prišiel klasický EU adaptér) s manuálom, a s výpisom noviniek v aktuálnom firmware.

OVLÁDANIE
Stompbox má 11 potenciometrov, 2 základné (WET/DRY MIX , DLY MIX) a 8 funkčných, ktoré v závislosti na vybranom režime menia svoju funkciu a 1 špeciálne, ktoré slúži na výber režimov a zároveň slúži aj ako tlačidlo na zapnutie funkcie TAP TEMPO.
Na ovládanie sú 3 kovové tlačidlá, ktoré majú ustálenú funkčnos pre všetky druhy delayov (zmena je len pre režim LOOPER a pre prácu s presetmi). Ovládanie tlačidlami je v každom z režimov používateľsky príjemné.
Na orientáciu slúži veľký podsvietený displej a niekoľko samostatých LED, čo dostatočne informuje používateľa o všetkom, čo sa práve s krabičkou deje.

DELAYe
Eventide Timefactor obsahuje 2 nezávislé 3-sekundové delaye (ak niekto nevie, načo sú vhodné, neskôr uploadnem ukážku). V závislosti od vstupno-výstupného zapojenia efektu oba delaye môžu po zmiešaní vytvára spoločný zvuk (pri Mono In/Mono Out zapojení), alebo pracova ako samostatné delaye pre každý zo vstupov a výstupov (pri zapojení Mono In/Stereo Out alebo Stereo In/Stereo Out).

Na ovládanie delayu slúžia 3 tlačidlá s nasledovnými funkciami:
1. zapína/vypína delay => voľba medzi Delay/Bypass
po pridržaní prepne do časti s presetmi
2. po stlačení sa začne opakova „ozvena“, ktorú práve spracovával procesor (pri vhodnom nastavení parametrov vznikne niečo ako malý looper)
3. slúži na TAP TEMPO
po pridržaní prepne do časti s presetmi

Parametre vybraného delayu sa nastavujú 9 potenciometrami:
Vrchná rada obsahuje potenciometre, ktoré sa nachádzajú aj na každom bežnom delayi v krabičke. Je rozdelená na tie ovládajúce delay A a delay B.
WET/DRY MIX - nastaví pomer čistého a zefektovaného signálu
DLY MIX - nastavuje pomer hlasitosti delayov A ku B
DLY TIME A (DLY TIME B) - slúži na nastavenie času „ozveny“ v rozmedzí 0-3000 ms
Pri zapnutom TEMPO móde sa nastavuje čas v hudobných intervaloch. Okrem bežných (1/2,1/4,3/4,15/16, atď... sú tu aj také vychytávky ako trioly pri rôznych tempách...)
FDBK A (FDBK B) - nastavujú počet opakovaní „ozveny“. Rozsah je 0-110 % , pričom 100% označuje nekonečný počet opakovaní „ozveny“, a hranica 100-110 % znamená postupné zhlasňovanie „ozveny“ (čo je veľmi nebezpečná funkcia keď sa neustráži !)

Dolnú rada potenciometrov by som označil za pokročilé nastavenia, keďže pre človeka začínajúceho s delaymi (ako som napr. ja) nie sú na bežné používanie nevyhnutné. Pre každý druh delayu majú inú funkciu, tak skúsim spomenú aspoň niektoré:
SWITCH/TEMPO – Slúži na výber typu delayu. Stlačením sa aktivuje TEMPO mód.
XNOB – využije sa pri zmene času delayu, keď zabraňuje vzniku rušení a cvakaní. Nastavuje dobu, po ktorej dôjde k zmene delay time. Rozsah je 3-200 ms
DEPTH - nastavuje moduláciu v rozsahu 0-10 (0 = žiadna, 10 = maximálna).
SPEED - nastavuje frekvenciu modulácie v rozsahu 0 – 5 Hz
FILTER – filtruje horné a dolné frekvencie.

Pri DLY TIME=0 , DEPTH=10 a SPEED= cca.0,4Hz dosiahneme klasický CHORUS.

Všetky vyššie uvedené parametre sú platné pre režim DIGITAL DELAY (REŽIM È.1). Pre ostatné režimy sa význam niektorých potenciometrov mení, pre prehľadnos uvediem len krátky opis jednotlivých zmenených funkcií.

VINTAGE DELAY (REŽIM È.2)
XNOB – nastavuje sa ním počet bitov v rozlíšení, keďže ranné digitálne delaye používali A/D prevodníky s limitovaným rozlíšením (1 bit = 6 dB v rozlíšení, takže 8 bitový prevodník predstavoval 48 dB rozlíšenie). Rozsah je od 20 do 7 bitov.

TAPE ECHO (REŽIM È.3)
XNOB – simuluje hysterézu pásky v rozsahu 0-10.
DEPTH – simuluje páskový WAW efekt v rozsahu 0-10.
SPEED – simuluje kolísanie tónu páskového echa, opä v rozsahu nastavení 0-10.
FILTER – mení charakteristiku filtra na simuláciu frekvenčnej odozvy páskového echa.

Keďže som Delajláma a navyše som nikdy naživo nevidel páskové echo, nemôžem vám porovna vernos zvuku, ale ak niekto má predstavu, ako by malo znie, nech napíše nastavenia jednotlivých parametrov, ja nahrám ukážku a uploadnem. Neskôr to vyskúšam na nejakom Pink Floyde... Mne osobne sa páči zvuk pri jemnejších nastaveniach, ale využitie by našli určite aj max. hodnoty ako tak skúšam...

MOD DELAY (REŽIM È.4)
XNOB – nastavuje model modulačnej vlny (grafické zobrazenie priebehov na displayi). Dajú sa nastavi 3 typy priebehov, každý z nich má dva varianty: pre moduláciu delayov vo fáze, a v protifáze.

DUCKED DELAY (REŽIM È.5)
XNOB – nastavuje pomer kvákania od 2:1 do 10:1
DEPTH – nastavuje prahovú úroveň v rozmedzí -36 dB až -66 dB
SPEED – nastavuje spúšací čas v rozsahu od 500 do 10 ms

Tento režim ma zatiaľ oslovil najmenej, ale môže to by aj krátkosou času, ktorý som mu venoval.

BAND DELAY (REŽIM È.6)
XNOB – nastavuje rezonanciu v rozsahu 0-10
DEPTH – nastavuje množstvo odrezaných frekvencií...
FILTER – má 3 nastavenia: Low Pass, Band Pass, Hi Pass.

FILTER PONG (REŽIM È.7)
FDBK B – nastavuje rozptyl (SLUR) opakovaní
XNOB – nastavuje tvar modulácie filtra, na výber sú 3 graficky znázornené priebehy
DEPTH – nastavuje veľkos frekvenčnej modulácie v rozsahu 0-10
SPEED – multiplikátor filtrovej modulácie
FILTER – nastavuje mix medzi čistým a filtrovaným signálom vstupujúcim do ping-pong delayu.

MULTI TAP (REŽIM È.8)
XNOB – nastavuje veľkos rozptylu (SLUR) od 0 do 10
DEPTH – nastavuje pomernú hlasitos dôb v rozsahu od -10 do +10
SPEED – nastavuje rozstup medzi dobami v rozsahu 0-10 (5 znamená pravidelný)
FILTER – redukuje vysoké frekvencie

REVERSE (REŽIM È.9)
Funkčnos jednotlivých prvkov ostala voči Režimu č.1 nezmenená. Význam tohto režimu asi netreba opisova.

V BANK alebo PRESET móde sú uchované uložené nastavenia po dvojiciach, pričom je možné ich okamžite použi pomocou jedného z 2 tlačidiel. Prístup k ostatným dvojiciam je takmer okamžité.

LOOPER (REŽIM È.10)
Ako som už spomínal, max. dåžka záznamu je 12 sekúnd, pri zvolení menšieho rozlíšenia (1/2 alebo ¼) a teda zníženia kvality nahrávky je možné dospie až k celkovej dåžke 48 sekúnd.

Základ ovládania tvoria 3 tlačidlá. Ich funkcie pri bežnom nastavení sú nasledovné:
1. sa spustí nahrávanie (na displeji sa zobrazuje ubehnutý čas v milisekundách)
2. zastaví nahrávanie a okamžite začne prehráva slučku od začiatku
3. zastaví nahrávanie/prehrávanie

Veľmi výhodné je použi funkciu TEMPO (prípadne TAP TEMPO), pretože LED blikajúca podľa zvoleného BPM slúži ako orientačný metronóm a na displeji sa automaticky namiesto zobrazovania času zobrazujú doby.

Samozrejmosou je OVERDUBBING, čiže nahrávanie ďalších slučiek do už nahranej slučky.

Hlavné výhody Eventide TimeFactoru voči ostatným bežným delayom sa prejavia pri spracovávaní už nahranej slučky. V skratke zhrniem základné funkcie:
1, možnos zrýchli (2x) a spomali (1/2 , ¼) slučku. Keďže pri zmene rýchlosti prehrávania dochádza vždy aj k zmene výšky tónov, vynikajúcou funkciou je nastavenie zmeny v hudobných intervaloch. Na výber je (octave, oct+5th, dom7th, chromatic, smooth). Taktiež sa dá takto nastavi aj rýchlos prehrávania v daných intervaloch. Počas samotného prehrávania slučky sa dá rýchlos plynule regulova v rozsahu 3 oktáv, teda 25–200 % (-2 oktávy až +1 oktáva)
2, možnos oreza slučku spredu aj zozadu pomocou DLY TIME potenciometrov. Takto sa dajú odstráni prípadné nepresnosti pri oneskorenom stlačení tlačidiel pri nahrávaní, prípadne sa táto funkcia dá použi aj vytvorenie rôznych slučiek (vhodné na samplovanie a DJ-ing)
3, funkcia, ktorá nie je ani tak funkciou, ako skvelou vychytávkou pre DJs... Pozrite si znova, načo slúži tlačidlo č.2 a hádajte čo sa stane, keď ho začnete stláča viackrát za sebou :twisted:
4, pri OVERDUBBINGU sa dá nastavi, či má predchádzajúca slučka pretrváva (tzn. zmieša sa s novou slučkou, DECAY=0%), alebo či má postupne slabnú. Pri nastavení DECAY=100% dosiahneme stav, že pri nahrávaní novej slučky do pôvodnej sa po 1 prehratí slučky pôvodná slučka vymaže a ostane len nová, tzn. pôvodná slučka sa prehrá len 1x.

Aj keď to možno vyzerá zložito, Looper sa ovláda veľmi jednoducho, intuitívne. Dokonale spåňa moju požiadavku, kvôli ktorej som bol tak prieberčivý pri hľadaní vhodnej krabičky, teda inšpiruje ma tvori nové veci a viac skúša, trénova.

ZÁVER
Aj keď som ešte nemal možnos poriadne sa s TimeFactorom pohra, a už teraz mi je jasné, že všetky jeho funkcie asi v živote nepoužijem, som max. spokojný so svojim výberom.

V porovnaní s Line6 DL4, ktorý je v súčasnosti asi najväčším konkurentom, je jeho najväčšou výhodou MIDI ovládanie, pevná konštrukcia, spoľahlivos, a možnos updateov. Niektorým možno budú chýba presety so zvukom podľa legendárnych páskových ech, ale kto vie, aký zvuk hľadá, nastaví si ho sám a môže si ho ako preset uloži.
Najväčšou nevýhodou voči DL4 je teda nemožnos používa delay v režime Loopera, čo mňa osobne najviac mrzí, ale na moje vlastné prekvapenie mi zatiaľ táto funkcia nechýba.
To, že TimeFactor neobsahuje napr. Reverzný overdubbing nahrádza inými vymoženosami, a navyše... čo nie je v aktuálnej verzii firmwaru, môže by vo vyššej. Èo viac potrebujete? :wink:diskusia k recenzii sa nachadza v tejto teme:

viewtopic.php?t=10709

jivo / moderator
Naposledy upravil @dam dňa Sob Jan 10, 2009 00:49, celkovo upravené 1
LANEY TT50H, Marshall MC212, Cort X6, Eventide TimeFactor, Dunlop CryBaby 535Q, BOSS CE5, DOD FX53 Classic Tube

Nirvana, RHChP, LP, The White Stripes, Korn, SOAD, Pink Floyd, Foo Fighters, Tool
Para, Chiki-liki tu-a, PPE
Obrázok užívateľa
@dam
 
Príspevky: 287
Registrovaný: Uto Okt 03, 2006 17:38
Bydlisko: MT

Späť na Recenzie

Kto je on-line

Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 1 hosť

cron